Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

I. Definicje.

 1. Administrator – oznacza STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000222268, NIP: 5471892555, Regon: 072309684, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej www.stahlwille.pl
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.stahlwille.pl
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej www.stahlwille.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej www.stahlwille.pl
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową www.stahlwille.pl indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.stahlwille.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 1. Konfiguracji strony internetowej:
 1. optymalizacja korzystania ze strony internetowej www.stahlwille.pl
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej www.stahlwille.pl i dostosowanie jej do jego indywidualnych potrzeb
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
 4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

Optymalizacja korzystania ze strony internetowej www.stahlwille.pl, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.

Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej www.stahlwille.pl z niej korzystają, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości;

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej www.stahlwille.pl.
 1. Administrator strony www.stahlwille.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 1. prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej www.stahlwille.pl, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 1. Na stronie internetowej www.stahlwille.pl znajduje się wtyczka do udostępniania treści ze strony internetowej do serwisu Facebook.com.
 2. Strona internetowa www.stahlwille.pl zawiera kody remarketingowe, służące do tworzenia spersonalizowanych reklam wyświetlanych osobom zalogowanym w serwisie społecznościowym Facebook.com.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.stahlwille.pl.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administrator danych.

Administratorem danych jest STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na stronie internetowej www.stahlwille.pl. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają na stronie internetowej www.stahlwille.pl swoje dane osobowe dobrowolnie.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

VI. Odnośniki do innych stron.

Strona internetowa www.stahlwille.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu internetowego.

VII. Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną w jej treści odpowiednie modyfikacje.