STAHLWILLE - POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. Józefa Londzina 31, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 82 80 700, Mobile: +48 606 639 294, e-mail: stahlwille@stahlwille.pl

www.stahlwille.pl
JEŚLI CHCESZ, ABYŚMY NADAL MOGLI CIĘ INFORMOWAĆ O NASZYCH NOWOŚCIACH,
AKTUALIZACJACH PROGRAMOWYCH, NEWSLETTERACH I WYDARZENIACH,
POTWIERDŹ SWOJĄ WOLĘ POPRZEZ WYRAŻENIE PONIŻSZYCH ZGÓD.
Z góry dziękujemy za chęć pozostania z nami w kontakcie!

Nazwa firmy : (*)
Dane adresowe :
NIP :
Telefon firmowy :
Imię i Nazwisko : (*)
Adres email : (*)
Telefon mobilny :

Oświadczam, że: Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione

   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną na podany adres e-mail przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31
   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31
   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31, w celu otrzymywania na podany adres do korespondencji katalogów handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.
   zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, zostałam (-łem) poinformowana (-ny), że:
  1. administratorem danych jest STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 31;
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  3. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat od momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie;
  6. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. dokonała lub dokona przed cofnięciem zgody;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe prowadzenie korespondencji oraz przesyłanie przez STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. informacji handlowych w zainicjowanej sprawie;
  9. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.
Adres e-mail opiekuna stahlwille   

  Aby wysłać wiadomość przepisz hasło z obrazka w pole poniżej ,a następnie nasiśnij klawisz "wyślij wiadomość"